Privacy policy

This post is also available in: Italiano (Italienisch) English (Englisch)

PRIVACYBELEID

I – INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET PRIVACYBELEID VAN DE SITE

www.legoloseimperfezioni.com

 1. Dit gedeelte bevat informatie over de beheermethoden van www.legoloseimperfezioni.com met verwijzing naar de verwerking van gebruikersgegevens van www.legoloseimperfezioni.com.
 2. Deze informatie is ook geldig voor de toepassing van artikel 13 van Verordening (EU) nr. 2016/679, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, voor degenen die interactie hebben met www.legoloseimperfezioni.com en kan worden bereikt op het adres dat overeenkomt met de oorspronkelijke pagina: www.legoloseimperfezioni.com
 3. De informatie wordt alleen verstrekt voor www.legoloseimperfezioni.com en niet voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via links die erop staan .
 4. Het doel van dit document is om informatie te verstrekken over de methoden, timing en aard van de informatie die de gegevensbeheerders moeten verstrekken aan gebruikers wanneer ze verbinding maken met de webpagina’s van www.legoloseimperfezioni.com, ongeacht het doel van de verbinding zelf. , volgens Italiaanse en Europese wetgeving.
 5. De informatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen als gevolg van de introductie van nieuwe regels in dit opzicht, daarom wordt de gebruiker uitgenodigd om periodiek de huidige pagina te bekijken.
 6. Als de gebruiker jonger is dan 14 jaar, in overeenstemming met artikel 8, c.1 verordening (EU) 2016/679, en volgens art. 2 – Quinquies van wetsdecreet 196/2003, zoals gewijzigd door wetsbesluit 181/18, moet zijn toestemming legitimeren door de toestemming van zijn ouders of voogd.

II – GEGEVENSVERWERKING

1 – Gegevensbeheerder

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, afzonderlijk of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Het behandelt ook beveiligingsprofielen.
 1. Met betrekking tot deze website is de verwerkingsverantwoordelijke: Marco Macchi, en voor elke verduidelijking of uitoefening van de rechten van de gebruiker kan hij contact met hem opnemen op het volgende e-mailadres: infobiomadre@gmail.com.

2 – Verantwoordelijk voor gegevensverwerking

 1. De gegevensbeheerder is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die namens de gegevensbeheerder persoonsgegevens verwerkt .
 2. Overeenkomstig artikel 28 van Verordening (EU) nr. 2016/679, na de benoeming van de eigenaar van de gegevens, is de gegevensverwerkingsmanager van de website www.legoloseimperfezioni.com: Biomadre Srl.

3 – Plaats van gegevensverwerking

 1. De verwerking van gegevens gegenereerd door het gebruik van www.legoloseimperfezioni.com vindt plaats op Via Cinque Giorni 49, Como.
 2. In geval van noodzaak kunnen de gegevens die verband houden met de nieuwsbriefdienst worden verwerkt door de behandelaar of door hem aangewezen proefpersonen bij het betreffende kantoor.

III – COOKIES

1 – Type of Cookies

 1. De site www.legoloseimperfezioni.com maakt gebruik van cookies om de browseervaring van de gebruiker gemakkelijker en intuïtiever te maken: cookies zijn kleine tekstreeksen die worden gebruikt om informatie op te slaan die betrekking kan hebben op de gebruiker, zijn voorkeuren of Internettoegangsapparatuur (computer, tablet of mobiele telefoon) en worden voornamelijk gebruikt om de werking van de site aan te passen aan de verwachtingen van de gebruiker , waardoor een meer gepersonaliseerde browse-ervaring wordt geboden en de eerder gemaakte keuzes worden onthouden.
 2. Een cookie bestaat uit een beperkte set gegevens die vanaf een webserver naar de browser van de gebruiker wordt overgebracht en kan alleen worden gelezen door de server die de overdracht heeft uitgevoerd. Het is geen uitvoerbare code en verzendt geen virussen.
 3. Cookies registreren geen persoonlijke informatie en identificeerbare gegevens worden niet opgeslagen. Als u wilt, kunt u het opslaan van sommige of alle cookies voorkomen. In dit geval kan het gebruik van de site en de aangeboden diensten echter in gevaar komen. Om verder te gaan zonder de opties met betrekking tot cookies te wijzigen, gaat u gewoon door met browsen. Hieronder of de soorten cookies die de site gebruikt:

2 – Technische cookies

 1. Er worden talloze technologieën gebruikt om informatie op de computer van de gebruiker op te slaan, die vervolgens door de sites wordt verzameld. De bekendste en meest gebruikte hiervan is die van HTML-cookies. Ze worden gebruikt voor navigatie en om de toegang tot en het gebruik van de site door de gebruiker te vergemakkelijken . Ze zijn nodig voor de overdracht van communicatie op het elektronische netwerk of voor de leverancier om de door de klant gevraagde dienst te verlenen.
 2. De instellingen voor het beheren of uitschakelen van cookies kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte internetbrowser. In elk geval kan de gebruiker de algemene deactivering of verwijdering van cookies beheren of aanvragen door de instellingen van zijn internetbrowser te wijzigen. Deze deactivering kan de toegang tot sommige delen van de site vertragen of verhinderen .
 3. Het gebruik van technische cookies maakt een veilig en efficiënt gebruik van de site mogelijk.
 4. De cookies die in de browser worden geplaatst en opnieuw worden verzonden via Google Analytics of via de blogger-statistiekendienst of iets dergelijks, zijn alleen technisch als ze worden gebruikt voor het optimaliseren van de site rechtstreeks door de eigenaar van de site, die informatie in geaggregeerde vorm kan verzamelen op de website. aantal gebruikers en hoe ze de site bezoeken. Onder deze voorwaarden zijn dezelfde regels van toepassing op een alytics- cookies , in termen van informatie en toestemming, verstrekt voor technische cookies.
 5. Vanuit het oogpunt van duur kunnen tijdelijke sessiecookies worden onderscheiden die automatisch worden verwijderd aan het einde van de browsesessie en worden gebruikt om de gebruiker te identificeren en daarom te voorkomen dat wordt ingelogd op elke bezochte pagina en de permanente cookies die actief blijven op de pc. tot het verstrijken of annuleren door de gebruiker.
 6. Sessiecookies kunnen worden geïnstalleerd om toegang mogelijk te maken en als geauthenticeerde gebruiker in het gereserveerde gedeelte van de portal te blijven.
 7. Ze worden niet permanent opgeslagen, maar alleen voor de duur van de navigatie totdat de browser wordt gesloten en verdwijnen wanneer de browser wordt gesloten . Het gebruik ervan is strikt beperkt tot de overdracht van sessie-ID’s die bestaan uit willekeurige getallen die door de server worden gegenereerd en die nodig zijn om een veilige en efficiënte verkenning van de site mogelijk te maken.

3 – Cookies van derden

 1. Met betrekking tot de herkomst onderscheiden we de cookies die rechtstreeks naar de browser worden gestuurd vanaf de site die u bezoekt en die van derden die vanaf andere sites naar uw computer worden gestuurd en niet van de site die u bezoekt.
 2. Permanente cookies zijn vaak cookies van derden.
 3. De meeste cookies van derden bestaan uit tracking cookies die worden gebruikt om online gedrag te identificeren, interesses te begrijpen en vervolgens advertentievoorstellen voor gebruikers aan te passen.
 4. Er kunnen analytische cookies van derden worden geplaatst . Ze worden verzonden vanuit de domeinen van de bovengenoemde derde partijen buiten de site.
 5. Analytische cookies van derden worden gebruikt om informatie over gebruikersgedrag op www.legoloseimperfezioni.com te detecteren. De detectie vindt anoniem plaats om de prestaties te monitoren en de bruikbaarheid van de site te verbeteren. Profielcookies van derden worden gebruikt om profielen aan te maken met betrekking tot gebruikers, om reclameboodschappen voor te stellen in overeenstemming met de keuzes die de gebruikers zelf hebben gemaakt.
 6. Het gebruik van deze cookies wordt beheerst door de regels die door de derde partijen zelf zijn opgesteld. Gebruikers worden daarom uitgenodigd om het privacybeleid en de aanwijzingen voor het beheren of uitschakelen van de cookies die op de betreffende webpagina’s worden gepubliceerd, te lezen.

4 – Profielcookies

 1. Profielcookies zijn cookies die profielen aanmaken die betrekking hebben op de gebruiker en die worden gebruikt om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die de gebruiker tijdens het surfen op het internet heeft uitgedrukt.
 2. Bij het gebruik van dit soort cookies moet de gebruiker expliciet toestemming geven.
 3. Artikel 22 van Verordening (EU) 2016/679 en artikel 122 van de gegevensbeschermingscode zijn van toepassing.

IV – GEGEVENS VERWERKT

1 – Gegevensverwerkingsmethoden

 1. Zoals alle websites maakt ook deze site gebruik van logfiles waarin geautomatiseerd verzamelde informatie wordt opgeslagen tijdens gebruikersbezoeken. De verzamelde informatie kan de volgende zijn:
  – internetprotocoladres (IP); – type browser en apparaatparameters die worden gebruikt om verbinding te maken met de site; – naam van de internet service provider (ISP); – datum en tijd van bezoek; – webpagina van herkomst van de bezoeker (verwijzing) en exit; – mogelijk het aantal klikken k.
 2. De bovengenoemde informatie wordt verwerkt in een geautomatiseerde vorm en verzameld in een uitsluitend geaggregeerde vorm om de correcte werking van de site te verifiëren en om veiligheidsredenen. Deze informatie wordt behandeld op basis van de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar.
 3. Om veiligheidsredenen (spamfilters, firewalls, virusdetectie) kunnen de automatisch geregistreerde gegevens mogelijk ook persoonsgegevens bevatten, zoals het IP-adres, die, in overeenstemming met de geldende wetten ter zake, kunnen worden gebruikt om pogingen te blokkeren van schade aan de site zelf of van het veroorzaken van schade aan andere gebruikers, of in ieder geval schadelijke activiteiten of het vormen van een misdrijf. Deze gegevens worden nooit gebruikt voor de identificatie of profilering van de gebruiker , maar alleen om de site en zijn gebruikers te beschermen, dergelijke informatie zal worden behandeld op basis van de legitieme belangen van de eigenaar.
 4. Als de site het invoegen van opmerkingen toestaat, of in het geval van specifieke diensten waarom de gebruiker vraagt, inclusief de mogelijkheid om het Curriculum Vitae te sturen voor een mogelijke werkrelatie, detecteert en registreert de site automatisch enkele identificatiegegevens van de gebruiker, inclusief e-mailadres. Deze gegevens worden vrijwillig verstrekt door de gebruiker op het moment van het verzoek om de dienst te verlenen. Door een opmerking of andere informatie in te voegen, accepteert de gebruiker uitdrukkelijk de privacy-informatie en gaat hij er in het bijzonder mee akkoord dat de ingevoerde inhoud vrijelijk wordt verspreid onder derden. De ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van de gevraagde dienst en alleen voor de tijd die nodig is voor het verlenen van de dienst.
 5. De informatie die gebruikers van de site achten openbaar te maken door middel van de diensten en tools die hun ter beschikking worden gesteld, wordt bewust en vrijwillig door de gebruiker verstrekt, waardoor deze site niet aansprakelijk wordt gesteld voor overtredingen van de wetten. Het is aan de gebruiker om te verifiëren dat hij toestemming heeft om persoonlijke gegevens van derden of inhoud in te voeren die wordt beschermd door nationale en internationale regelgeving.

2 – Doel van de gegevensverwerking

 1. De gegevens die de site tijdens de werking ervan verzamelt, worden uitsluitend gebruikt voor de hierboven vermelde doeleinden en worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de gespecificeerde activiteiten uit te voeren, en in ieder geval niet later dan 5 jaar.
 2. De gegevens die worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden (het blokkeren van pogingen om de site te beschadigen) worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is om het eerder aangegeven doel te bereiken.

3 – Gegevens verstrekt door de gebruiker

 1. Zoals hierboven aangegeven, brengt het optioneel, expliciet en vrijwillig verzenden van e-mails naar de adressen die op deze site worden vermeld, de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender met zich mee dat nodig is om op verzoeken te reageren, evenals alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen.
 2. Specifieke samenvattende informatie wordt op verzoek geleidelijk gerapporteerd of weergegeven op de pagina’s van de site die voor bepaalde diensten is opgezet.

4 – Ondersteuning bij het configureren van uw browser

 1. De gebruiker kan cookies ook beheren via de instellingen van zijn browser. Als u de cookies uit de browser verwijdert, kunnen de voorkeuren die voor de site zijn ingesteld, echter worden verwijderd.
 2. Voor meer informatie en ondersteuning kunt u ook de specifieke helppagina bezoeken van de webbrowser die u gebruikt:

– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-orallow-cookies

– Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences

– Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/

– Bel: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

– Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

5 – Plug-in voor sociale netwerken

 1. Deze site bevat ook plug-ins en / of knoppen voor sociale netwerken, zodat u gemakkelijk inhoud op uw favoriete sociale netwerken kunt delen. Deze plug-ins zijn zo geprogrammeerd dat ze geen cookies plaatsen bij het openen van de pagina, om de privacy van gebruikers te waarborgen. Uiteindelijk worden cookies, indien herzien door sociale netwerken, alleen geplaatst wanneer de gebruiker effectief en vrijwillig gebruik maakt van de plug-in. Houd er rekening mee dat als de gebruiker surft terwijl hij op het sociale netwerk is ingelogd, hij al toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies die via deze site worden verzonden op het moment van registratie op het sociale netwerk.
 2. Het verzamelen en gebruiken van informatie die via de plug-in wordt verkregen, wordt beheerst door het respectieve privacybeleid van de sociale netwerken, waarnaar verwezen wordt:

Facebook: https://developers.facebook.com/terms?helpref=hc_fnav

Ins tagram: https://help.instagram.com/

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altretecnologie-simili-da-parte-di-twitter

Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies  

YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_it/howyoutubeworks/policies/overview/

Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

V. GEBRUIKERSRECHTEN

 1. Art. 13, c. 2 van Verordening (EU) 2016/679 geeft een overzicht van de gebruikersrechten.
 2. De website www.legoloseimperfezioni.com beoogt daarom de gebruiker te informeren over het bestaan van de gebruikersrechten, op basis van de volgende artikelen van Verordening (EU) 2016/679:
  a ) Gebaseerd op art. 15, van het recht van de belanghebbende om de eigenaar te vragen om toegang tot persoonsgegevens, op basis van art. 16 de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te corrigeren, op basis van artikel 18, de mogelijkheid om de verwerking die erop betrekking heeft te integreren of te beperken , of om, om legitieme redenen, bezwaar te maken tegen hun behandeling op basis van art. 21, naast het recht op dataportabiliteit op basis van art. 20 Verordening (EU);
  b) het recht om annulering te verzoeken op basis van artikel 17, omzetting in anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van gegevens die niet hoeven te worden bewaard voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt.
  c) het recht om de verklaring te verkrijgen dat de actualisering, rectificatie, gegevensintegratie, annulering, gegevensblokkering en transformatie onder de aandacht zijn gebracht, ook wat hun inhoud betreft, van degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt gecommuniceerd of verspreid, en het geval waarin deze vervulling onmogelijk blijkt of het gebruik inhoudt van middelen die duidelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht, wordt aanvaard.
 3. Verzoeken kunnen worden gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking, zonder formaliteiten of, als alternatief , met gebruikmaking van het model dat door de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens wordt verstrekt, of door een e-mail te sturen naar: infobiomadre@gmail.com
 4. Indien de behandeling is gebaseerd op art. 6, lid 1, lett. a) – uitdrukkelijke toestemming voor gebruik – of op art. 9, lid 2 lett. a) – uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van genetische, biometrische, gezondheidsgerelateerde gegevens, onthulling van religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond, onthulling van raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen – de gebruiker heeft het recht om de toestemming op elk moment intrekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.
 5. Evenzo heeft de gebruiker in geval van overtreding van de wet het recht om een klacht in te dienen bij de Garant voor de bescherming van persoonlijke gegevens, als de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de verwerking in de Italiaanse staat.
 6. Zie de artikelen 15-22 van Verordening ( EU) 2016/679 voor een meer diepgaand onderzoek van de rechten die aan u toebehoren.

VI – GEGEVENSOVERDRACHT NAAR EXTRA EU-LANDEN

 1. Deze site kan een deel van de verzamelde gegevens delen met diensten die zich buiten de Europese Unie bevinden. In het bijzonder met Google, Facebook en Microsoft (LinkedIn) via sociale plug-ins en de Google Analytics-dienst. De doorgifte is toegestaan en strikt gereguleerd door artikel 45, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679, waarvoor geen verdere toestemming vereist is. De hierboven genoemde bedrijven garanderen dat ze zich houden aan het Privacy Shield.
 2. De gegevens worden nooit overgedragen aan derde landen die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 45 en volgende van de Verordening (EU).

VII. GEGEVENSBEVEILIGING

 1. Deze site behandelt gebruikersgegevens op een rechtmatige en correcte manier en neemt de gepaste veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van gegevens te voorkomen. De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en / of telematicainstrumenten, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houdt met de aangegeven doeleinden.
 2. Naast de eigenaar kunnen in sommige gevallen categorieën werknemers die betrokken zijn bij de organisatie van de site (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe personen (zoals leveranciers van technische diensten van derden, koeriers) toegang hebben tot de gegevens. postdiensten, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus).

VIII. WIJZIGINGEN AAN DIT DOCUMENT

 1. Dit document, dat het privacybeleid van deze site vormt, is gepubliceerd op het adres: www.legoloseimperfezioni.com/privacy
 2. Het kan onderhevig zijn aan wijzigingen of updates. In het geval van significante wijzigingen en updates, zullen deze worden gerapporteerd met specifieke meldingen aan gebruikers.
 3. De vorige versies van het document zijn nog steeds beschikbaar op deze pagina.
 4. Het document is bijgewerkt op 01/11/2020 om te voldoen aan de relevante regelgevende bepalingen, en in het bijzonder in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679.